Tietosuojaseloste

Päivitetty: 5.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Lentolakko-kampanja
Web: https://www.lentolakko.fi
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Janne Nurminen (etunimi@lentolakko.fi)

2. Rekisterin nimi

Lentolakko-kampanjan osallistujarekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja perusteet

Henkilötietojasi käytetään kampanjaan liittymiseen ja tarvittaessa kampanjaan liittyvän viestintään. Voit milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen viestien vastaanottamisen. Ohjeet peruutuksen sisällytetään jokaiseen viestiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan osallistujan nimi ja sähköpostiosoite.

5. Rekisterin tietolähteet

Osallistujan tiedot saadaan hänen luvallaan kampanjaan liittymisen yhteydessä.

6. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tietojen siirtoa muille palveluntarjoajille kampanjaan liittyvän viestinnän järjestämiseksi.

7. Rekisterin luottamuksellisuus

Rekisterin sisältämien tietojen käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden rooliin se kuuluu.

8. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kampanjan voimassaolon ajan. Tarpeettomat tiedot poistetaan 1 vuoden välein.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia tietoihin oikaisua tai poistaa tiedot, tulee tätä koskeva pyyntö lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Evästekäytännöt

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle hänen vieraillessaan palvelussa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Palvelu käyttää evästeitä (“cookies”) palvelun perustoimintojen toteuttamiseen (esimerkiksi kampanjaan liittyminen) sekä sivuston käyttöön liittyvän analytiikan toteuttamiseksi.

Käytetty kolmannen osapuolen analytiikkatyökalu on Google Analytics. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua, eikä sitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Googlen tietosuojakäytännöt ovat luettavissa osoitteessa https://policies.google.com/privacy ja Googlen evästekäytännöistä voi lukea lisää osoitteessa https://policies.google.com/technologies/cookies.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelun kehittämisen ja mahdollisten lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin päivitysajankohta löytyy sivun alusta.