Lentomatkustus

Lentomatkailu ja ilmastonmuutos

Mikä ongelma lentämisessä on?

Lennot ovat energiaintensiivisiä ja riippuvat fossiilisista polttoaineista. Polttoaineverojen tuet antavat lentoteollisuudelle epäoikeudenmukaisen edun muihin liikennemuotoihin verrattuna. Kuluttajat eivät näe lentomatkansa todellisia ympäristökustannuksia, koska matalat lentohinnat eivät heijasta heidän ympäristövaikutuksiaan. Lentojen päästöt pysyvät ilmakehässä ja lämmittävät sitä useita vuosisatoja. Koska lentokoneiden päästöt vapautuvat korkealla ilmakehässä, niillä on voimakas ilmastovaikutus, joka laukaisee kemiallisia reaktioita ja ilmakehän vaikutuksia, jotka lämmittävät maapalloa.

Mitä rohkeat ilmastotoimet ilmailussa tarkoittavat?

Ilmailuteollisuuden toimintatavan muuttamisella on suurempi ilmastovaikutus kuin yksittäisillä valinnoilla. Lentoteollisuus ei ole vastuussa ilmastovaikutuksistaan. Teollisuus tarvitsee hiilen hinnoittelusäännöksiä pilaantumisen vähentämiseksi.

Neljännes kaikista päästöistä voisi olla lentämistä vuoteen 2050 mennessä

Neljännes kaikista päästöistä voisi olla lentämistä vuoteen 2050 mennessä

Vaikka monet alat ovat alkaneet vähentää päästöjään, ilmailun päästöt ovat kasvaneet edelleen. Lentokoneteollisuuden hiilipäästöt kasvoivat 75 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2012. Niiden odotetaan kasvavan edelleen nopeasti vuoteen 2050 asti. Jos heitä ei valvota, he voivat käyttää kokonaisen neljänneksen käytettävissä olevasta hiilibudjetista lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 ° C: seen.

Tekevätkö uudet tekniikat lentämisestä kestävää?

Biopolttoaineita ja sähköistämistä koskevat vaatimukset voivat auttaa. Akun painon vuoksi sähköistys sopii alle 1500 kilometrin lentoihin. Se on ongelma, koska 80 prosenttia lentomatkoista ovat pidempiä lentoja.

Valitse yksittäiset lentoyhtiöt huolellisesti

Jotkut lentoyhtiöt toteuttavat vapaaehtoisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Valitse lentoyhtiöt, joilla on tehokas koneisto, ja jotka lentävät koneillaan vain muutamalla tyhjällä paikalla. (Atmosfair.de sivustolla lentoyhtiöt on luokiteltu niiden päästöjen mukaan.) Monet lentoyhtiöt tarjoavat korvauksia kuluttajille. Jotkut lentoyhtiöt, jotka lentävät lyhyitä matkoja, kuten BC:n Harbor Air, ovat siirtymässä sähkökoneisiin.

Ilmastotiedot ilmailusta

Ilmastotiedot ilmailusta

• Yksi meno-paluu Montrealista Lontooseen tuottaa yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin eurooppalaisen kodin lämmittäminen koko vuoden ajan.
• Jos ilmailuala olisi kansakunta, se kuuluisi kymmenen maailmanlaajuisen päästölähteen joukkoon. Se aiheuttaa 12 prosenttia kuljetuspäästöistä.
• Maailmanlaajuinen matkailuteollisuus tuottaa kahdeksan prosenttia maailman päästöistä – enemmän kuin rakennusala!
• Lentojen määrä kasvaa viisi prosenttia vuodessa, mutta tehokkuuden parantaminen on lisääntynyt vain yhdestä kahteen prosenttia.
• Lentoyhtiöiden päästöt muodostavat hieman yli kolme prosenttia Kanadan kokonaispäästöistä.
• Yhden lennon kokonaishiilivaikutukset ovat niin suuret, että vain yhden matkan välttäminen voi merkitä yhden vuoden (bensiini) ajamista.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *